پنجشنبه 1397/08/24
معرفی پرسنل

 

رئیس سازمان چاپ و انتشارات و امور رسانه ها

     
 • نام :دکتر صالح اسکندری 

 • تلفن :29-66348030
 • پست الکترونیکی:

 

 مدیر کل سازمان چاپ و فنی

 
 • نام :مرتضی جانعلی پور

 • تلفن :2-56547191
 • پست الکترونیکی:

 

 معاون اجرایی مدیرکل

 
 • نام :

 • تلفن : 56547191 -56547192
 • پست الکترونیکی:

 

مسوول امور دفتری

 
 • نام :

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی:

 

 رئیس اداری و مالی

 
 • نام :  داود عباسی
 • تلفن : 56547191- 56547192
 • پست الکترونیکی:

 

 رئیس چاپخانه ماشین های ورق

   
 • نام : محسن فردی
 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی:

  

 رئیس اداره تعمیر و نگهداری

   
 • نام : احد حسین زاده
 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی:

 رئیس اداره نشر

     
 • نام :  حمید رضا ملکی
 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی: h.maleki2010@gmail.com

 

     سرپرست اداره رول ( روزنامه )

   

 

مسوول شیفت رول


 • نام : منوچهر طاهری
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی: iau.manuchhr@yahoo.com

 

مسوول فنی

   
 • نام :
 • تلفن :
 • پست الکترونیکی:

 

مسوول کنترل کیفیت

 
 • نام :
 • تلفن :
 • پست الکترونیکی:

 

مسوول مالی

 
 • نام :
 • تلفن : -
 • پست الکترونیکی:

 

 کارشناس برق


 • نام : آرش خدمتگذار دیلمانی

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی: arash.eli88@yahoo.com

 

 کارشناس برق


 • نام : سجاد قدیمی

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی: Electrician.pu@gmail.com

 

 کارشناس مکانیک

   
 • نام :

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی:

 

 کارشناس مکانیک

   
 • نام :

 • تلفن : 56547191 - 56547192
 • پست الکترونیکی:

 

کارشناس سفارشات  و خدمات ماشینی


 • نام : بابک احمدیان
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی:  babak.ahmadian@yahoo.com

 

کاردان امور نشر

   
 • نام :
 • تلفن : 66348022 - 66348021
 • پست الکترونیکی:

 

متصدی امور دفتری و بایگانی


 • نام : صفرعلی خالقی
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی: iau.khaleghi@yahoo.com

 

کارپرداز

 
 • نام : رسول زارع حقیقی
 • تلفن : 66348021 - 66348022
 • پست الکترونیکی:

 

انباردار

 
 • نام : سعید باقری
 • تلفن : 56547191 - 56547191
 • پست الکترونیکی:

 

انباردار کتب فروشگاه

 
 • نام :
 • تلفن :
 • پست الکترونیکی:

 

حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.