پنجشنبه 1397/08/24
ثبت کتب

جهت ثبت کتب بر روی رکورد جدید کلیک نمایید.

واحد های دانشگاهی که دارای تولیدات نرم افزاری قابل عرضه و یا نمایش می باشند جهت ثبت اینجا کلیک نمایند.

شایان ذکر می باشد پس از پر کردن فرم مربوطه و ثبت (به روزرسانی) ، مجدداً به همین صفحه باز می گردد.

ثبت کتب
در صورت داشتن نرم افزار بر روی رکوردجدید ذیل کلیک و لیست مربوطه را تکمیل نمایید
حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.