جمعه 1397/01/31
راهنما

جهت ثبت دستاوردها نمایشگاه بین المللی سال 96 ، ابتدا نسبت به در یافت فایل  اقدام نماید سپس پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به ارسال آن اقدام فرمایید.

ثبت کتب نمایشگاه
نام واحدتاریخ ایجاد
 1396/01/29 01:47 ب.ظ
 1396/01/29 01:47 ب.ظ
 1396/01/30 09:51 ق.ظ
 1396/01/30 11:13 ق.ظ
 1396/01/30 03:23 ب.ظ
 1396/01/31 01:53 ب.ظ
 1396/01/31 01:54 ب.ظ
 1396/01/31 01:59 ب.ظ
 1396/02/02 11:11 ق.ظ
 1396/02/02 02:09 ب.ظ
 1396/02/02 02:09 ب.ظ
 1396/02/02 02:10 ب.ظ
 1396/02/02 03:44 ب.ظ
 1396/02/03 07:57 ق.ظ
 1396/02/03 08:37 ق.ظ
 1396/02/03 08:37 ق.ظ
واحد میانه 1396/02/03 11:18 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان1396/02/04 10:50 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان 1396/02/04 10:52 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی1396/02/04 01:25 ب.ظ
لیست اطلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان 1396/02/04 02:48 ب.ظ
لیست اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان 1396/02/04 02:50 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند1396/02/04 03:11 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز1396/02/04 03:43 ب.ظ
واحد جامع مستقل نجف آباد1396/02/06 08:09 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان1396/02/06 08:13 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان1396/02/06 01:26 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر1396/02/06 02:49 ب.ظ
کرمانشاه1396/02/06 02:54 ب.ظ
واحد اسلامشهر 1396/02/06 03:32 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1396/02/06 03:55 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان1396/02/07 09:26 ق.ظ
قم1396/02/09 09:56 ق.ظ
گلستان 1396/02/09 10:38 ق.ظ
اسلام آباد غرب1396/02/09 10:49 ق.ظ
اسلام آباد غرب1396/02/09 10:51 ق.ظ
خراسان شمالی1396/02/09 03:07 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر1396/02/10 10:43 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران1396/02/10 11:35 ق.ظ
تستی 971397/01/29 09:14 ق.ظ
ثبت مجلات نمایشگاه
نام واحدتاریخ ایجاد
 1396/01/30 11:14 ق.ظ
 1396/02/02 11:13 ق.ظ
 1396/02/03 08:37 ق.ظ
 1396/02/03 08:37 ق.ظ
واحد میانه 1396/02/03 11:18 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند1396/02/04 03:11 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج1396/02/06 02:22 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه1396/02/06 02:58 ب.ظ
واحد اسلامشهر 1396/02/06 03:25 ب.ظ
واحد اسلامشهر 1396/02/06 03:31 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان1396/02/07 09:27 ق.ظ
واحد قم1396/02/09 09:57 ق.ظ
گلستان 1396/02/09 10:39 ق.ظ
خراسان شمالی1396/02/09 03:07 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر1396/02/10 10:46 ق.ظ
واحد های استان مازندران1396/02/10 11:51 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت1396/02/18 09:15 ق.ظ
در صورت داشتن نرم افزار بر روی رکوردجدید ذیل کلیک و لیست مربوطه را تکمیل نمایید
نام واحد دانشگاهیتاریخ ایجاد
تهران جنوب1396/02/06 11:50 ق.ظ
حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.