پنجشنبه 1397/08/24
راهنما

جهت ثبت دستاوردها نمایشگاه بین المللی سال 97 ، ابتدا نسبت به در یافت فایل  اقدام نماید سپس پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به ارسال آن اقدام فرمایید.

ثبت کتب نمایشگاه
نام واحدتاریخ ایجاد
اسلامشهر 1397/02/09 12:09 ب.ظ
علوم و تحقیقات1397/02/09 12:42 ب.ظ
ورامین- پیشوا و قرچک 1397/02/09 03:38 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند1397/02/09 03:53 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب1397/02/09 04:41 ب.ظ
واحد تهران مرکزی1397/02/09 06:05 ب.ظ
واحد فیروزکوه1397/02/10 09:59 ق.ظ
استان گلستان 1397/02/10 10:05 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال1397/02/10 10:40 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1397/02/10 11:14 ق.ظ
استان لرستان1397/02/10 11:18 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر1397/02/10 11:43 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه1397/02/10 12:50 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس1397/02/10 01:06 ب.ظ
سازمان سما1397/02/10 01:54 ب.ظ
دماوند1397/02/10 02:20 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان1397/02/10 03:20 ب.ظ
مجلات دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان1397/02/10 03:21 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 1397/02/11 08:06 ق.ظ
خراسان رضوي1397/02/11 09:30 ق.ظ
خراسان رضوي1397/02/11 09:31 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان 1397/02/11 11:32 ق.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران1397/02/11 12:33 ب.ظ
استان سمنان گرمسار - دامغان1397/02/11 03:34 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان( سه فایل)1397/02/11 04:25 ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان( سه فایل)1397/02/11 04:25 ب.ظ
واحدسمنان1397/02/11 04:26 ب.ظ
استان گیلان 1397/02/15 02:00 ب.ظ
ثبت مجلات نمایشگاه
در صورت داشتن نرم افزار بر روی رکوردجدید ذیل کلیک و لیست مربوطه را تکمیل نمایید
حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.