پنجشنبه 1397/08/24
راهنمای اخذ شابک، فیپا و مجوز نشر

1- تکـــمیل فرم مخصوص تقاضای چاپ اثـــــــر و تحویل آن به مرکز همراه با حداقل یک نسخه تایپ شده از اثر ( برخوردار از ساختار اولیه کتاب و به صورت سیم بندی شده ) و CD آن که تحت یک فایل ( pdf زیر 15 مگا بایت ) تنظیم شده باشد ( توجه : دریافت تقاضانامه به منزله تأیید کیفی اثر و موافقت با چاپ آن نیست )
2- طرح موضوع تقاضای چاپ اثر در شورای انتشارات علمی واحد به منظور بررسی دلایل توجیهی تقاضای چاپ اثر و ارزیابی اجمالی ساختار کیفی آن ( مطابق با شاخص های شورای انتشارات علمی )
3- ارجاع اثر جهت انجام داوری ( ارزیابی ) علمی در صورت تصویب شورای انتشارات علمی واحد از طریق فرم پرسشنامه ی مخصوص
4- ارجاع اثر (در صورت مثبت بودن نتیجه و جمع بندی کلی داوری علمی ) به سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی جهت دریافت شماره شابک ( پس از انجام مراحل ضروری آماده سازی: طراحی جلد ، ویرایش ادبی و ... )
5- ارجاع اثر به سایت کتابخانه ی ملی ایران جهت دریافت شماره ی فیپا
6- ارجاع اثر به دبیرخانه هیأت نظارت بر نشر کتاب ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان جهت دریافت مجور چاپ ( مجوز موقت)
7- انعقاد قرار داد فی مابین پدیداورنده ی اثر و حوزه ی معاونت پژوهشی واحد به منظور خرید امتیاز سه ساله چاپ کتاب با شمارگان 2000 نسخه و پرداخت ( حق التألیف ، حق الزحمه، حق التصحیح و ...) بر اساس تعرفه های مندرج درآیین نامه ها و دستور العمل های حوزه ی معاونت پژوهشی و تعیین بهای کتاب [ در صورت صدور مجوز چاپ ]
8- چاپ نسخه ی ( پیش چاپ ) به منظور انجام اصلاحات نهایی و جلب موافقت قطعی پدیدآورنده ی اثر با چـاپ آن ( مطابق با امکانات فنی مرکز )
9- تعیین اولویت چاپ اثر در سلسله انتشارات علمی مرکز
10- چاپ محدود و تدریجی اثر با توجه به مفاد قرار داد تنظیم شده و اولویت بندی انجام پذیرفته است

حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.