پنجشنبه 1397/08/24
مدیریت اداری و مالی سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

 

صدور کلیه فاکنورهای فروش، صورتحساب ها، تسویه حساب مالی و کلیه امور پشتیبانی چاپ و نشر به عهده این اداره می باشد.

کتب موجود

کتب موجود

حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.