پنجشنبه 1397/03/3
آبياري باراني و قطره اي
12/04/2011 09:23:18 ق.ظ
  آبياري باراني و قطره اي
  آبياري باراني و قطره اي

استفاده از روش هاي آبياري براي بهينه مصرف كردن منابع آب امري حياتي در توسعه پايدار كشاورزي است . توسعه كمي كيفي و روش هاي آبياري قطره اي و باراني زماني محقق خواهد شد كه طراحان و مهندسين آبياري به طور كامل و حرفه اي با طراحي اين گونه سيستم ها آشنا شوند . در اين كتاب فرض بر اين است كه خواننده به مباني و مسايل تئوري روش هاي آبياري باراني و قطره اي آشنايي دارد و با مطالعه اين كتاب و حل مكان ها و پروژه هاي ارائه شده خواهد توانست طراحي پروژههاي آبياري باراني و قطره اي را انجام دهد . در هر فصل سعي شده است مراحل طراحي به صورت گام به گام و همراه با مثال هاي واقعي ارائه شود . همچنين در هر فصل حداقل يك پروژه به طور كامل طراحي شده و تمامي پارامتر هاي آبياري شامل طراحي پارامتر ها و تهيه ليست لوازم طرح ارائه شده است . همچنين در CDضميمه تعدادي از پروژه هاي واقعي به طور كامل همراه نقشه هاي جزئيات آورده شده است .

نویسنده:حسين ابراهيمي

مترجم:

تعداد صفحه:250

قیمت:95000

تاریخ نشر:1390

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (انتشارات سخن گستر)

شابک: 6-595-477-964-978

آدرس و  تلفن محل توزیع:فروشگاه و نمایشگاه کتاب دانشگاه 8432687 (0511)

 

printrating
  نظرات

هیچ نظری داده نشده است.

حريم شخصي كاربران | شرایط استفاده | کلیه حقوق برای سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی محفوظ می باشد.