07/16/2011 01:09:15 ب.ظ
  علف هاي هرز مهم زعفران
  علف هاي هرز مهم زعفران

يكي از عوامل خسارت زا در محيطهاي كشاورزي علفهاي هرز هستند كه در رقابت با محصولات كشاورزي و ايجاد آلودگي ، پناهگاه و محل نشو ونماي آفات و بيماريهاي مختلف مي باشند. بنابراين شناخت دقيق مراحل زندگي آنها و نحوه رقابت با محصول اصلي ، كمك در اخذ وتدبير روشهاي بهتر ومناسبتر مبارزه وكنترل را ميسر خواهد ساخت. امروزه از مشكلات زعفرانكاري در مناطق كشت زعفران ، كنترل علفهاي هرز مي باشد دعلفهاي هرز از طريق رقابت با گياه از نظر ، آب مواد غذايي ، نور و نفوذ در داخل بنه ها مزاحمت ايجاد نموده وسبب كاهش محصول مي گردد.

نویسنده:سيد مهدي جوادزاده

مترجم:

تعداد صفحه:172 صفحه

قیمت:3000 تومان

تاریخ نشر:1387

ناشر:انتشارات پژوهش توس

شابک: 7-49-7510-964-978

آدرس و  تلفن محل توزیع:دانشگاه آزاد قاينات

 

rating
  نظرات

هیچ نظری داده نشده است.