10/23/2011 12:58:50 ب.ظ
  زبان برنامه نويسي PHP5
  زبان برنامه نويسي PHP5

نویسنده:استيون هولزنر

مترجم:حسين رئيسي

تعداد صفحه:383

قیمت:70000

تاریخ نشر:1389

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

شابک: 2-798-223-964-978

آدرس و  تلفن محل توزیع:دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

 

rating
  نظرات

هیچ نظری داده نشده است.