12/03/2013 01:54:07 ب.ظ
  متابولیسم گیاهی پیشرفته
  متابولیسم گیاهی پیشرفته

نظر به اهمیت متابولیسم گیاهی ( به ویژه تنفس و فتوسنتز) به عنوان یکی از موضوعات مهم درسی دانشجویان دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های زیست شناسی عمومی  زیست شناسی گیاهی ، کشاورزی ، باغبانی و بیوتکنولوژی و با توجه به کمبود منابع جدید به زبان فارسی در این زمینه ، کتاب حاضر سعی بر این دارد که با استفاده از منابع به روز دنیا ، بر چگونگی متابولیسم گیاهی ، از زمان به دام انداختن انرژی در کلروپلاست طی فتوسنتز تا تبدیل ، ذخیره و نهایتا سرنوشت آن در میتوکندری طی تنفس ، نگاهی دقیق بیاندازد.

نویسنده:مه لقا قربانلی - رکسانا بنیادی

مترجم:

تعداد صفحه:496

قیمت:70000

تاریخ نشر:1387

ناشر:دانشگاه آزاد واحد گرگان

شابک: 978-964-450-942-1

آدرس و  تلفن محل توزیع:دانشگاه آزاد گرگان

 

rating
  نظرات

هیچ نظری داده نشده است.