12/08/2013 11:07:55 ق.ظ
  بهداشت مار و کودک جلد دوم
  بهداشت مار و کودک جلد دوم

کتاب حاضر بر اساس سر فصلها و عناوین درس بهداشت مادر و کودک دانشگاه نگارش شده است . مباحث ارائه شده در این جلد شامل رشد و تکامل ، واکسیناسیون جمعیت و تنظیم خانواده ، بهداشت باروری ، بهداشت ازدواج ، بهداشت مدارس و بهداشت معلولین می باشد. علاوه بر شرح درس ، نکات کلیدی و تست های مربوط به هر درس در انتهای هر فصل آمده است . در تدوین این کتاب از جدیدترین و معتبرترین منابع پیشنهاد شده توسط وزارت بهداشت و درمان استفاده شده است و با توجه به نکات کلیدی و تست های ارائه شده برای هر درس ، راهنمای مناسبی جهت دانشجویان کارشناسی مامایی ، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری بهداشت باروری و دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد.

نویسنده:نیره اعظم حاجی خانی - زینب حمزه گردشی

مترجم:

تعداد صفحه:261

قیمت:65000

تاریخ نشر:1390

ناشر:دانشگاه آزاد گرگان

شابک: 3-207-964-978

آدرس و  تلفن محل توزیع:دانشگاه آزاد گرگان

 

rating
  نظرات

هیچ نظری داده نشده است.