04/20/2015 02:34:01 ب.ظ
  مقدمه اي براصول ومباني مربيگري
  مقدمه اي براصول ومباني مربيگري

نویسنده:محمدرضاپورفرخ

مترجم:

تعداد صفحه:174

قیمت:25000

تاریخ نشر:1387

ناشر:دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد

شابک: 7-755-450-964-978

آدرس و  تلفن محل توزیع:خرم آبادکیلومتر5جاده تهران دانشگاه آزاداسلامی واحد خرم آباد 06633120632

 

rating
  نظرات

هیچ نظری داده نشده است.